Vyhledávací tagy:

hrnek s potiskem,

hrnek k svátku,

potisk hrnků,

vlastní potisk,

vlastní potisk hrnků,

trička s potiskem,

vlastní potisk na trička,

potisk triček,

kalendář,

kroužková vazba,

klíčenky,

vlastní klíčenky,

dárky k narozeninám,

dárek k narozeninám,

dárek k svátku

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 90 Kč
skladem
naše cena 150 Kč
skladem
naše cena 150 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY atp. » pravidla provozu a přístupu

Pravidla a podmínky provozu a přístupu

 

I. Úvodní ustanovení

1.
Tyto pravidla a podmínky provozu a přístupu na internetový e-shop www.potisklevne.cz (dále jen „tento e-shop“); IČ: 88594491; Bohdanka Vančatová; neplátce DPH; se sídlem ul. Dygrýnova 816/8; 19800 Praha 9; zapsána v Živnostenském rejstříku Praha; ŽL vydán pod č.j. : UMCP14-ŽO/12/559/MOS/3 (dále jen „provozovatel“), pro stanovení podmínek, která musí být Zákazníkem při tvorbě návrhů potisků a dalšího nákupu na tomto e-shopu dodržována a pro ujasnění pravidel chování na tomto e-shopu.
2.
Pro účely těchto pravidel a podmínek se rozumí grafickými prvky zejména obrázky, fotografie, emblémy, loga, kresby, symboly, znaky, podobizny, slova, včetně osobních jmen a přezdívek, písmena, číslice, nápisy, názvy, texty, notové a jiné zápisy, a všechny jejich kombinace a jiné obrázky (dále jen „grafické prvky“).

II. Podmínky při tvorbě návrhů potisku

1.
Provozovatel má na tomto e-shopu grafické prvky, které může zákazník využívat při návrzích produktů. Jakákoli další manipulace s grafickými prvky provozovatele mimo webové stránky provozovatele, zejména jakékoli další publikování nebo šíření těchto prvků bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno.
2.
Zákazník může při návrzích produktů využívat i své vlastní grafické prvky, které zašle provozovateli v elektronické podobě e-mailem na potisklevne@gmail.com nebo při nákupu vloží do přílohy v sekci Košík.
3.
Využívání grafických prvků, které nejsou vlastním výtvorem zákazníka a ani nejsou převzaty z databáze provozovatele je možné využívat pouze se souhlasem jejich autora, nebo jen, pokud jsou volně užitelné.
4.
Zákazník je plně odpovědný za grafické prvky zaslané v elektronické podobě provozovateli, které budou využity při tvorbě potisku produktů. Zákazník zároveň prohlašuje, že žádné z jím zaslaných grafických prvků neohrožují ani neporušují autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným právům na označení a právům duševního vlastnictví a že nejsou v rozporu s jinými právy třetích osob. Tato práva nesmí být ohrožena a porušena ani v souvislosti s tiskem a prodejem takto zákazníkem vytvořených návrhů produktů.
5.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody zákazníka, které mu vzniknou v důsledku porušení povinností uvedených v těchto pravidlech a podmínkách.
6.
Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody třetích osob, které vzniknou v důsledku porušení povinností zákazníka uvedených v těchto pravidlech a podmínkách.
7.
Grafické prvky, které bude zákazník v elektronické podobě zasílat provozovateli a ze kterých bude tvořit návrhy potisků produktů, nesmí být v rozporu se zákony České republiky a s morálními a etickými pravidly uznávanými civilizovanou a demokratickou společností (dále jen "Závadné prvky"). Nesmí obsahovat zejména:
- pornografickou tématiku;
- symboly hnutí potlačujících lidská práva, zejména fašismu, nacismu a komunismu;
- výzvy k násilí, nenávisti, rasové a jiné diskriminaci;
- výzvy k terorismu, ozbrojeným konfliktům a válkám;
- prvky obsahující jakékoli náboženské symboly v nevhodných, urážlivých a hanobících modifikacích a v nevhodných, urážlivých a hanobících situacích;
- prvky obsahující jakékoli státní symboly, jak České republiky, tak i jakéhokoli jiného státu v nevhodných, urážlivých a hanobících modifikacích a v nevhodných,urážlivých a hanobících situacích;
- ochranné známky a obchodní firmy, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas;
- díla chráněná podle autorského zákona, ledaže by s tím jejich majitelé vyjádřili souhlas.
8.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli kontrolovat grafické prvky, které zákazník zašle provozovateli a případně mu odmítnout produkt obsahující závadný prvek vyrobit a předat.
9.
Provozovatel je oprávněn užívat grafické prvky zákazníka zaslané provozovateli a také zákazníkem vytvořené návrhy potisků produktů, a to i pro marketingové a reklamní účely provozovatele. Pro prodejní a komerční účely je provozovatel oprávněn užít grafické prvky zákazníka, jež jsou jeho vlastním výtvorem a návrhy potisků produktů, jež vytvořil zákazník, pouze po jeho předchozím souhlasu.

III. Podmínky provozu

1.
Jakékoliv užití tohoto e-shopu provozovatele nebo jeho části k jiné než „nákupní“ potřebě, zejména další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále je zakázán jakýkoliv zásah do technického nebo věcného charakteru stránek webového e-shopu provozovatele.
2.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek tohoto e-shopu.
3.
Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu tohoto e-shopu. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, za jakékoli ztráty dat, zisků či příjmů vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním tohoto e-shopu Provozovatele a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek tohoto e-shopu a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k tomuto e-shopu nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na stránkách tohoto e-shopu provozovatele a na webových stránkách, kde má provozovatel umístěn svůj odkaz.

IV. Závěrečná ustanovení

1.
Tato Pravidla a podmínky jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek tohoto e-shopu.

 

Tato Pravidla a podmínky provozu a přístupu jsou platné a účinné ke dni 1. lednu 2020